Kasse, small

Flyttekasse med ca. mål: 278 x 380 x 373 (halv standard flyttekasse). Kassen skal kunne lukkes helt og have en plan overflade. Max vægt: 15 kg.

Prisdetaljer

Per måned 11 Kr.

Månedlig fra afhentning indtil tilbageleveret. Ekskl. afhentning/tilbagelevering.


11 Kr.

Additional Options : 1