Kasse, large

Flyttekasse med ca. mål: 600 x 405 x 400 (stor flyttekasse). Kassen skal kunne lukkes helt og have en plan overflade. Max vægt: 25 kg.

Prisdetaljer

Per måned 22 Kr.

Månedlig fra afhentning indtil tilbageleveret. Ekskl. afhentning/tilbagelevering.


22 Kr.

Additional Options : 1